Jautājumi un atbildes

Uzdot jautājumu

Kas iekļauts mājas projektā?Tipveida projekta dokumentu komplekts

Tipveida privātmājas projekts sastāv no dokumentu komplekta – mājas arhitektoniskā un konstruktīvā risinājuma:

Mājas projekta arhitektoniskais risinājums


1. Vispārīga informācija
2. Stāvu plāni
3. Fasādes asīs
4. Ēkas šķērsgriezumi
5. Jumta plāns
6. Mezgli
7. Grīdu eksplikācija
8. Logu un durvju specifikācija
9. Ēkas krāsu pase

Mājas projekta konstrukciju daļa


1. Vispārīga informācija
2. Pamatu plāns
3. Pārsedžu izvietojuma shēmas
4. Pārsegumu plāni
5. Pārsedžu griezumi, mezgli
6. Jumta konstrukciju izvietojuma plāns
7. Jumta griezumi, mezgli

Mājas projekts sastāv no 3 eksemplāriem ar arhitekta un konstruktora parakstiem.

Komunikāciju plānojums nav iekļauts projekta bāzes cenā, bet par atsevišķu samaksu jūs to varat pasūtīt mūsu kompānijā. Ja ēkas platība nepārsniedz 250 m2, mēs iesakām komunikāciju ierīkošanu uzticēt pašai būvkompānijai. Ja mājas projekts pārsniedz 250 m2, tad ir jāpiesaista dizainers un komunikāciju projektētāji.

Kā izvēlēties tipveida mājas projektu?Tipveida projekta izvēle

Kā pasūtīt gatavo projektu?Noformējiet pasūtījumu mūsu tīmekļa vietnē

Kādus pakalpojumus piedāvā LAND & HOME Construction?Uzņēmuma pakalpojumu saraksts

Kā tiek piegādāts gatavais mājas projekts?Projekta piegāde – iespējas, termiņi un varianti

Vai tipveida projektos iespējams veikt izmaiņas?Izmaiņu veikšanas kārtība

Kas ir tipveida projekta spoguļattēls?Par tipveida māju projektu spoguļattēliem

Kā iegūt gatavus māju projektus bez maksas?Gatavs mājas projekts bez maksas